ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ರಾಣಿಯರು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು!

Hit

ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಂದಿನಂತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಇರಲು ಯಾವುದೇ ಕೆನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಬೂನು, ಶಾಂಪೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರಾಣಿಯರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರು, ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜನು ಮಹಾರಾಜರ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿದ್ದಾಗ, ರಾಣಿಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಡಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಅನೇಕ ರಾಣಿಯರು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ರಾಣಿ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದೇ ರಾಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಕ್ಕಿರುತಿತ್ತು.

ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರಾಣಿಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ನಾನದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವನ ದೇಹವು ಮೃದು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗಿರುತಿತ್ತು.

ರಾಣಿಯರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಲಿವ್ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಆಲಿವ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಚರ್ಮವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ರಾಣಿಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಡಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ’ತ್ತಿ ವರಸೆ

ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರಾಣಿಯರು ತುಂಬಾ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮುಖವನ್ನು ಬಿಳಿಮಾಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಮದ್ಯಸಾರದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪುಡಿ, ಸ್ನಾನದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ , ಹಾಲು, ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದ ಅವರ ಚರ್ಮವು ಮಗುವಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸಂಗ್ರಹದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದರರಲ್ಲ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *