ಇದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೂ ಅವು ಜಾರಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ

ಆರೋಗ್ಯ

ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಆಗಿದೆಯಾ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪರಿಹರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಆಗಬಾರದು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಆದರೆ ಬಹಳ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಲ್ಲಾದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಕಾರಣ ನೀವು ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಆಗಿದ್ದು. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು.

ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಹಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟೊ ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಜೀರ್ಣವಾದ ನಂತರ ಮೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಆಚೆ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಉಳಿದ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿ ಅದು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮೂತ್ರವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಆಗುತ್ತದೆ.

ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಆಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಆಗಬಾರದು ಅಂದರೆ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಈ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ ಮೊದಲು ಕಾಲು ಕಪ್ ಹುರುಳಿಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕಪ್ಪು ಹುರುಳಿಕಾಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಆದರೂ ನೀವು ಈ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬಾರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ. ಈ ಬಾರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಚ್ಛಪಡಿಸಿ ಆನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಸೂಚನೆ: ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸಂಗ್ರಹದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದರರಲ್ಲ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *