ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂಗು ಸೋರೋದಿಲ್ಲ ಸೀನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ.

ಇತರೆ

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂಗು ಸೋರೋದಿಲ್ಲ ಸೀನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ನೆಗಡಿ ಮೂಗು ಸುರುವ ನೆಗಡಿ ಶುರುವಾಗುವುದು ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ.

ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳು ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು ಡಸ್ಟರ್ ಅಲರ್ಜಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸಮಕ್ಕೆ ಸೀನುವುದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಆದರೆ ಸರಿ ಒಂದೇ ಸಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಗು ಒಂದೇ ಸಮಕ್ಕೆ ಸೋರುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಗುವ ಮುಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ಯಾವ ಔಷಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಲೀವ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಸೀನು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಚಿಕ್ಕಬಿರಲಿನಿಂದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೂಗು ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಮತ್ತು ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಕಾಡುತ್ತದೆಯಲ್ಲ.

ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹಂಪ್ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು 3 ನಾಲಕ್ಕು ಐದು ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೀನ್ ತಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಸಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ಏಳು ಸಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಬಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೀನು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *