ನರಹುಲಿ ಅಂದರೆ Skin Tag ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಈ ಮನೆನದ್ದುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನರಹುಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು

ಆರೋಗ್ಯ

ನರಹುಲಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಮನೆಮದ್ದು ಹೇಗೆ ನರಹುಲಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮದ್ದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನರಹುಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಈ ಮದ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಹುಲಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನರಹುಲಿ ಬರಲು ಕಾರಣ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಬರುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಮದ್ದು ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶುಗರ್, ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸುಣ್ಣ, ವಿಳೆದೆ ಳೆ, ವಿಳೆದೆಲೆ ಆಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಗುಣಹೊಂದಿದ್ದು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ವಿಳೆದೆಳೆ ತೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ನರಹುಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ನರಹುಲಿ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಮನೆಮದ್ದು ಸೈದ ಲವಂಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನರಹುಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3ನೇ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆಪಲ್ ವಿನೆಗರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡ, ಈ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ನರಹುಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಮದ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನರಹುಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಮಚ್ಚೆ, ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಐದನೇ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ, ಅರಿಶಿನಪುಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಬಾದಾಮಿಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆರನೇ ಮನೆಮದ್ದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನರಹುಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

ಸೂಚನೆ: ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸಂಗ್ರಹದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದರರಲ್ಲ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *